ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

Zoals te doen gebruikelijk moet er ook een webpagina gewijd zijn aan de zogenaamde
“kleine letterjes”, oftewel onze algemene leveringsvoorwaarden.
Daarin bepalen we de regels met betrekking tot de leveringsvoorwaarden en de levertijd;
regels met betrekking tot (te late) betaling; geldend recht en bevoegde rechtbank en tenslotte garanties en exoneraties (beperking van aansprakelijkheid).

 

Elk bedrijf in Nederland is verplicht om haar klant(en) een redelijke mogelijkheid te bieden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen.

Deze kunnen vóór of tijdens de koop worden overhandigd c.q. er moet worden gemeld welke algemene voorwaarden van toepassing zijn en waar deze kunnen worden ingezien of opgevraagd.

De algemene verkoopvoorwaarden van Clair Excentrieck vallen uiteen in een aantal hoofdpunten, namelijk:

 1 – Definities
 2 – Identiteit van de ondernemer
 3 – Toepasselijkheid
 4 – Het aanbod
 5 – De overeenkomst
 6 – Herroepingsrecht
 7 – Kosten in geval van herroeping
 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
 9 – De prijs
10 – Conformiteit en garantie
11 – Levering en uitvoering
12 – Duurtransacties
13 – Betaling
14 – Klachtenregeling
15 – Geschillen
16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Klik hier om het PDF-bestand met Algemene Leveringsvoorwaarden van Clair Excentrieck in te zien of te downloaden.