Privacy-beleid & cookies

Versie 2.1
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 15 juni 2018

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘Verordening’ of ‘AVG’) rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. De Verordening is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in Nederland. Het doel van de Verordening is om twee belangen te waarborgen: de bescherming van Natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun gegevens en het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie (‘EU’). De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

In een separaat document geven we aan hoe deze nieuwe wetgeving ingrijpt op het privacybeleid van Clair Excentrieck

In een separaat document geven we aan hoe deze nieuwe wetgeving ingrijpt op het privacybeleid van Clair Excentrieck

Cookies
Om u bij het bezoek aan de website van Clair Excentrieck te kunnen “herkennen” maken wij gebruik van z.g.n. ‘cookies’ Deze gebruiken wij slechts voor het verzamelen van gegevens over het bezoek van onze website en niet voor commerciële doeleinden.

De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde (anonieme) informatie wordt alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.

Indien u uw gegevens wilt inzien of wilt corrigeren, meldt dit dan middels een e-mailbericht aan de beheerder van deze website.

Gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag gebruiken wij uitsluitend voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van deze website en van de communicatie over Clair Excentrieck als organisatie.

Clair Excentrieck behoudt zich het recht voor dit privacy statement zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

Het door ons gehanteerde privacy-beleid is in overeenstemming met de Europese richtlijnen. Deze richtlijnen hebben we gepubliceerd in een overzichtelijke folder “Privacy-beleid naar aanleiding van de A.V.G.”

U kunt HIER klikken  om het PDF-bestand met het privacy-beleid van Clair Excentrieck in te zien of te downloaden.

Datum laatste wijziging: 15 juni 2018.